รวมภาพกิจกรม ร.14 พัน.2
 
   
เมื่อ 2 ม.ค.58 พ.ท.พงศธร นิพภยะ ผบ.ร.14 พัน.2 พร้อมครอบครัว ได้กรุณาตรวจเยี่ยมและมอบขนม ให้กับทหารใหม่ และครูฝึก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 ณ โรงเลี้ยงอาหาร ร.14 พัน.2
เมื่อ 26 ธ.ค.57 พ.ท.พงศธร นิพภยะ ผบ.ร.14 พัน.2 และครอบครัว พร้อมกับกำลังพลและแม่บ้าน ร่วมกันทำพิธีเปิดบ้านพักรับรองของหน่วย เพื่อใช้รับรองแขกหรือญาติของกำลังพล
โครงการครอบครัวต้นไม้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
12 ส.ค.56 ผบ.ร.14 พัน.2 และ กพ. ร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร
แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
12 ส.ค.56 ผบ.ร.14 พัน.2 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร โดยมีส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน และประชาชนในจังหวัดตากร่วมทำบุญ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
26 ก.ค.56 ผบ.ร.14 พัน.2 ร่วมกับ กพ. ปลูกต้นไม้เนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
25 ก.ค.56 พ.อ.อำนาจ ศรีมาก ผบ.ร.14 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก นายทหารชั้นประทวนบรรจุรับราชการใหม่
เมื่อ 6 ก.ค.56 หน่วย ร.14 พัน.2
จัด กพ.ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ส.อ.ศักดิ์ดา  วงษ์คำ
เมื่อ 18 มิ.ย.56 ผบ.ร.14 พัน.2 เป็นประธานในพิธีประดับยศ เป็นร้อยตรี
ใ้ห้กับ น.ฝกพ.ร.14 พัน.2
คือ ร.ต.พงษ์ศักดิ์  กระจา
เมื่อ 18 มิ.ย.56 รอง ผบ.ร.14 พัน.2
พ.ต.จีรนาท เทพวัลย์ ร่วมกับ กพ. ปฏิบัติงานโครงการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้าน
ให้แก่ ครอบครัว พลฯ ณัฐวุฒิ ตั้งประเสริฐ
เมื่อ 12 มิ.ย.56 ผบ.ร.14 พัน.2 ตรวจ
คลังอาวุธ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ร้อย.นขต. ร.14 พัน.2
เมื่อ 11 มิ.ย.56 ผบ.ร.14 พัน.2 เป็นประธานในพิธีประดับยศให ้แก่ กพ.ของหน่วย ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้ น

เมื่อ 29 พ.ค.56 ร.14 พัน.2 จัด กพ. เดินทางไกลประจำเดือน
ไปยังพระธาตุเขาพระ ในเขต ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก พร้อมทั้งได้พัฒนาความสะอาด สำนักสงฆ์บริเวณรอบพระธาตุ